THƯ MỜI CHÀO GIÁ trang bị các trang thiết bị cho phòng tư vấn dinh dưỡng – Bệnh viện C Đà Nẵng

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị các trang thiết bị cho phòng tư vấn dinh dưỡng – Bệnh viện C Đà Nẵng. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo phụ lục danh mục đính kèm.

          Đề nghị các đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận báo giá đến 16h00 ngày 15 /05/2024. 

Link tải file: ACE Scanner_2024_05_08 (1)