GIA HẠN THƯ MỜI CHÀO GIÁ chương trình ngoại kiểm

Vào ngày 03 tháng 5 năm 2024 Bệnh viện C Đà Nẵng đã có yêu cầu báo giá số 606/BVC-VTTB để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị Cung cấp chương trình ngoại kiểm năm 2024 tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tuy nhiên sau 10 ngày đăng tải yêu cầu báo giá đến 16h30phút ngày 12/5/2024 Bệnh viện C Đà Nẵng không tiếp nhận được báo giá dịch vụ nói trên.

Bằng công văn này, Bệnh viện C Đà Nẵng gia hạn thời gian tiếp nhận báo giá để lựa chọn đơn vị Cung cấp chương trình ngoại kiểm năm 2024, nội dung cụ thể như sau:
I.Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
  2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

  BS Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách Phòng Vật tư – TBYT, SĐT: 0914 689 525; Email: vattubvc@gmail.com.

  1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

  1. Thời hạn nhận báo giá: Từ 14h00phút ngày 13 tháng 05 năm 2024 đến trước 16h30phút ngày 15 tháng 05 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 15/05/2024.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
     1. Danh mục các chương trình ngoại kiểm năm 2024 theo mẫu phụ lục 1.
     2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
     3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
      – Tạm ứng: Không.
      – Loại hợp đồng: Trọn gói
      – Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

  1. Hồ sơ báo giá bao gồm:
    a.  Báo giá theo các nội dung tại khoản 1 Mục II. Báo giá theo mẫu đính kèm yêu cầu báo giá.
    b. Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I – Yêu cầu báo giá. Các nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a khoản 4 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4, mục I – Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.