THƯ MỜI CHÀO Kiểm định trang thiết bị y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Kiểm định trang thiết bị y tế, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Yêu cầu báo giá số 1232-BVC-VTTB ngày 10-8-2023