THƯ MỜI CHÀO thiết bị phần cứng hạ tầng Công nghệ thông tin

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thiết bị phần cứng hạ tầng Công nghệ thông tin với nội dung theo file đính kèm cụ thể như sau:

File đính kèm: Yeu cau Bao gia 1029-BVC-CNTT (Đã điều chỉnh phụ lục 1 Mục 7)

Phụ lục đính kèm: Phu Luc 1 Phụ lục 2