THƯ MỜI CHÀO GIÁ vật tư tiêu hao Thận nhân tạo và Khí Y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua vật tư tiêu hao Thận nhân tạo và Khí Y tế cụ thể (như file đính kèm).

File đính kèm: Yêu cầu báo giá số 1097-BVC-VTTB ngày 14-7-2023

File cập nhật lần 1 ngày 18-7-2023: CV so 1120.BVC-VTTB YÊU CẦU BÁO GIÁ-VTTH VÀ KHÍ Y TẾ,