THƯ MỜI CHÀO GIÁ mua sắm thùng nhựa đựng rác thải sinh hoạt

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có nhu cầu mua sắm thùng nhựa đựng rác thải sinh hoạt.

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng chào giá thùng nhựa đựng rác thải hoạt theo phụ lục danh mục đính kèm. Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

File đính kèm Thư mời chào giá