BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 2019

Báo cáo Bệnh Viện C năm 2019

BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

THÔNG TIN BỆNH VIỆN

  • Tên bệnh viện: BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG
  • Địa chỉ:122 Hải Phòng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Tuyến: Trung ương
  • Hạng: I
  • Giám đốc bệnh viện:  Ông Nguyễn Trọng Thiện
  • Phụ trách phòng QLCL: Bà Trần Thị Hiền
  • Điện thoại liên hệ: 0914312018
  • Địa chỉ Email:       hienbvc@gmail.com