Thư mời chào giá vật tư y tế, hóa chất lần 1 năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư y tế, hóa chất lần 1 năm 2024 như file đính kèm.

File đính kèm: YCBG bổ sung lần 1

Phụ lục kèm theo: Phu-Luc-2 mẫu báo giá