THƯ MỜI CHÀO GIÁ Cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2024-2025

Bệnh viện C Đà Nẵng đang chuẩn bị triển khai công tác cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2024-2025 tại Bệnh viện.

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi chào giá cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2024-2025 theo danh mục chi tiết (đính kèm theo thư mời). Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Đề nghị các đơn vị chào giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ tại Bệnh viện.

Bảng chào giá gửi về: Phòng Văn thư- Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363821480

Thời gian nhận báo giá đến: 16h00 ngày 16 /11/2023.

File đính kèm: Thu moi chao gia cung cap dich vu bao ve co quan nam 2024-2025