THƯ MỜI CHÀO GIÁ bảo dưỡng trang thiết bị y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu bảo dưỡng trang thiết bị y tế. Với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Thư mời báo giá bảo dưỡng thiết bị xét nghiệm.