THƯ MỜI CHÀO GIÁ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị áp lực và huyết áp kế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị áp lực và huyết áp kế, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG 1586-BVC-VTTB ngày 05-10-2023 kiểm định hiệu chuẩn TB áp lực và HAK