THƯ MỜI CHÀO GIÁ Mua bổ sung Vật tư y tế năm 2023

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua Mua bổ sung Vật tư y tế năm 2023, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm:Yêu cầu báo giá 168 danh mục(1)