THƯ MỜI CHÀO GIÁ hóa chất xét nghiệm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác khám sức khỏe lái xe,với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Thư mời chào giá HC lái xe (1)