THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm định máy và kiểm xạ phòng máy các thiết bị X-Quang

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định máy và kiểm xạ phòng máy các thiết bị X-Quang, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm:2.YCBG 1478-BVC-VTTB ngày 18-9-2023