THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm định máy đo điện não, điện tim

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định máy đo điện não, điện tim, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 1.Yêu Cầu Báo Giá điện tim điện não