THƯ MỜI CHÀO GIÁ Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phòng xét nghiệm và nhiệt ẩm kế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phòng xét nghiệm và nhiệt ẩm kế, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm:3.Yêu Cầu Báo Giá Phòng Xét nghiệm