THƯ MỜI CHÀO GIÁ mua giấy in phim sony dùng cho máy C-Arm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua giấy in phim sony dùng cho máy C-Arm với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Thư mời báo giá giấy sony