THƯ MỜI CHÀO GIÁ Mua văn phòng phẩm

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc mua sắm đồ dùng chuyên môn phục vụ bệnh nhân năm 2023 – 2024 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh Viện C Đà Nẵng, tên gói thầu: Mua văn phòng phẩm gồm 27 danh mục.

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá gói thầu mua sắm trên (theo danh mục đính kèm).

File đính kèm: 3.Thu moi chao gia goi thau Mua van phong pham