THƯ MỜI CHÀO GIÁ các dịch vụ Tư vấn đầu tư

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu Tư vấn đầu tư thuộc Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, với tổng mức đầu tư dự án 120 tỷ đồng, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 1390-BVC-VTTB Vv mời chào giá các dịch vụ Tư vấn đầu tư