THƯ MỜI CHÀO GIÁ cung cấp báo giá thiết bị bắt hình kết nối với máy siêu âm tại khoa Thăm dò Chức năng; thiết bị hỗ trợ hội nghị tại Phòng giao ban khu nhà 11 tầng và Hội trường A; phục vụ liên thông đơn thuốc Quốc gia tại Khoa Khám bệnh

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm, sữa chữa thiết bị bắt hình kết nối với máy siêu âm tại khoa Thăm dò Chức năng; thiết bị hỗ trợ hội nghị tại Phòng giao ban khu nhà 11 tầng và Hội trường A; phục vụ liên thông đơn thuốc Quốc gia tại Khoa Khám bệnh với nội dung cụ thể như file đính kèm.

File đính kèm: Thu Moi Chao Gia