THƯ MỜI CHÀO GIÁ vật tư y tế 2024

Để chuẩn bị cho công tác đấu thầu, Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu chào giá các mặt hàng vật tư y tế sử dụng cho năm 2024.
Kính mời các Quý nhà thầu, hãng, công ty chào giá theo danh mục đính kèm.
Thời hạn chào giá: 08h00 ngày 23/8/2023 đến 17h00 ngày 05/9/2023.
Chi tiết  yêu cầu chào giá theo đường dẫn : https://drive.google.com/file/d/1I4FC3yTV0aK1Zav_sLGFxB0DoYjIGq0C/view?ts=64e5b414
Phụ lục đính kèm: Phụ Lục 1 Phụ Lục 2