THƯ MỜI CHÀO Thay thế vật tư và súc rửa hệ thống RO theo định kỳ tại khoa Hóa Sinh

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thay thế vật tư và súc rửa hệ thống RO theo định kỳ tại khoa Hóa Sinh, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm:Yêu cầu báo giá số 1231-BVC-VTTB ngày 10-8-2023