THƯ MỜI CHÀO Thay thế vật tư và súc rửa hệ thống RO số 2 theo định kỳ tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thay thế vật tư và súc rửa hệ thống RO số 2 theo định kỳ tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: Yêu cầu báo giá số 1230-BVC-VTTB ngày 10-8-2023