THƯ MỜI CHÀO GIÁ in logo mới bằng vải đè lên logo cũ của bọc ghế gỗ tại Hội trường A

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có nhu cầu in logo mới bằng vải để đè lên logo cũ của bọc ghế gỗ tại Hội trường A.

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng chào giá in logo mới bằng vải để đè lên logo cũ của bọc ghế gỗ tại Hội trường A. Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ (nội dung công việc theo phụ lục danh mục đính kèm).

File đính kèm: ThuMoiChaoGiaInLoGo