Phòng Điều dưỡng tổ chức cuộc thi “Tay nghề Điều dưỡng – Kỹ thuật viên Bệnh viên C Đà Nẵng năm 2023”

Nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức và tay nghề của Điều dưỡng – Kỹ thuật viên (ĐD – KTV), Phòng Điều dưỡng phối hợp với các phòng chức năng tổ chức cuộc Thi Tay nghề Điều dưỡng – Kỹ thuật viên tại Bệnh viện C Đà Nẵng vào ngày 20-23 tháng 6 năm 2023.

Giám đốc Bệnh viện, BSCKII. Nguyễn Trọng Thiện phát biểu chỉ đạo tại cuộc thi

Tham dự Lễ khai mạc cuộc thi có sự hiện diện của Ban Giám đốc, lãnh đạo các khoa/ phòng/ trung tâm và Điều dưỡng trưởng, Kỹ thuật viên trưởng khoa toàn Bệnh viện. BSCKII. Nguyễn Trọng Thiện – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc bệnh viện – Chủ tịch hội đồng thi phát biểu khai mạc, Hội thi đã nhấn mạnh vai trò của đội ngũ điều dưỡng/kỹ thuật viên trong công tác chăm sóc điều trị bệnh nhân tại bệnh viện. Đồng thời Giám đốc bệnh viện cũng nêu bật yêu cầu sự đổi mới, vững tin, không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường y đức, nâng cao y thuật của đội ngũ Điều dưỡng / Kỹ thuật viên.

Tham dự Hội thi có 234 điều dưỡng viên và 67 kỹ thuật viên đang công tác tại tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong bệnh viện. Về nội dung thi tập trung triển khai về qui chế bệnh viện, tất cả quy trình kỹ thuật chuyên môn ĐD/KTV, kiểm soát nhiễm khuẩn, xử lý chất thải y tế, các văn bản liên quan đến ĐD/KTV và giao tiếp ứng xử, đáp ứng sự hài lòng người bệnh. Về hình thức, phần thi lý thuyết (trắc nghiệm, điền khuyết, đúng sai) gồm 2 đợt, mỗi đợt 03 bộ đề 80 câu hỏi trong vòng 40 phút. Thi thực hành, bộ phận điều dưỡng thực hiện thi chạy trạm 1 số các bước trong các quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh và lập kế hoạch chăm sóc trên người bệnh đó;  Đối với kỹ thuật viên, áp dụng hình thức thi bốc thăm những quy trình kỹ thuật chuyên ngành.

Các thí sinh tham gia cuộc thi lý thuyết

Điều dưỡng – Kỹ thuật viên đang thi thực hành chăm sóc bệnh nhân (mô hình)

Hội thi là dịp để toàn bộ  Điều dưỡng – Kỹ thuật viên rèn luyện kỹ năng trong thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn, hướng tới tính chuyên nghiệp trong thực hành và chăm sóc người bệnh, nhằm nâng cao sự hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh tại bệnh viện. Thông qua hội thi nhằm xây dựng và phát triển phong trào thi đua học tập trong đội ngũ ĐD – KTV, biểu dương sự năng động, linh hoạt trong công tác chăm sóc người bệnh của ĐD – KTV.

Kết quả cuộc thi  được xếp loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình và yếu trên cơ sở tổng điểm trung bình cộng của Ban Giám khảo từ 2 phần thi lý thuyết và thực hành (20 điểm). Về Điều dưỡng: Đạt xuất sắc và giỏi 98%, và đạt loại khá 2%; Về Kỹ thuật viên: Đạt xuất sắc và giỏi 87%, và đạt loại khá 13%.

Cuộc thi hơn 300 người tham gia

Qua đợt thi tay nghề, Ban Tổ chức tổng kết những ưu điểm, tồn tại và hướng khắc phục cho những cuộc thi tiếp theo. Đối với các trường hợp đạt điểm xuất sắc, Ban Tổ chức sẽ đề xuất với Ban Lãnh đạo bệnh viện xem xét và khen thưởng. Đối với các trường hợp không đạt điểm trung bình, Ban tổ chức cũng sẽ có những đề đạt hướng giải quyết hợp lý nhất.

Trên cơ sở kết quả cuộc thi, Hội đồng thi sẽ đánh giá chung về kiến thức, tay nghề của điều dưỡng – kỹ thuật viên trong toàn bệnh viện. Phòng Điều dưỡng sẽ phối hợp với TT.ĐT – CĐT và các bộ phận liên quan để có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn tiếp theo.