THƯ MỜI CHÀO GIÁ cung cấp dịch vụ thẩm định giá Bảo dưỡng trang thiết bị y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thẩm định giá bảo dưỡng trang thiết bị y tế, cụ thể (như file đính kèm)

Bệnh viện C Đà Nẵng kính mời Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá dịch vụ thẩm định giá bảo dưỡng trang thiết bị y tế trên. Giá chào phải bao gồm thuế VAT, chi phí đi lại, tiền công và các chi phí liên quan khác.

File đính kèm: Thư mời chào giá