THÔNG BÁO Thay đổi thời gian công bố kết quả Cuộc thi Thiết kế biểu tượng (Logo), sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Theo thời gian dự kiến công bố kết quả Cuộc thi Thiết kế biểu tượng (Logo), sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tại Bệnh viện C Đà Nẵng vào ngày 26/5/2023. Tuy nhiên trong thời gian dự kiến công bố kết quả, tình hình dịch Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở lại Bệnh viện C Đà Nẵng phải tăng cường công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, Phòng Quản lý Chất lượng có sự biến động về nhân sự lãnh đạo quản lý.

Nhằm đảm bảo tiến độ triển khai việc công bố kết quả Cuộc thi “Thiết kế biểu tượng (Logo) và sáng tác khẩu hiệu (Slogan). Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo thay đổi thời gian công bố kết quả Cuộc thi Thiết kế biểu tượng (Logo), sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Cụ thể như sau:

  1. Thời gian công khai bình chọn bài dự thi qua zalo (của toàn bộ viên chức, người lao động – Bệnh viện C Đà Nẵng): Từ 13 giờ 30 phút ngày 31/5/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 02/6/2023.
  2. Thời gian công bố kết quả bình chọn bài dự thi qua zalo: Dự kiến ngày 15/6/2023.
  3. Thời gian công bố và trao giải kết quả cuộc thi: Dự kiến ngày 28/6/2023.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 606/TB-BVC ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng Thông báo đến các cơ quan, đơn vị, thí sinh tham dự cuộc thi Thiết kế biểu tượng (Logo), sáng tác khẩu hiệu (Slogan) tại Bệnh viện C Đà Nẵng được biết và tham dự đúng thời gian theo quy định của Ban Tổ chức.

Chi tiết theo file đính kèm. TH DOI NGAY THI LOGO