Bệnh viện C Đà Nẵng được chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SAR-Cov-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

        Sáng  ngày 20/8/2020, Bệnh viện C Đà Nẵng đã  tổ chức buổi lễ trao Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR do Viện trưởng Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh ký quyết định. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng đoàn của Bộ phận thường trực

Thông báo thu viện phí theo thông tư 13/2019/TT-BYT

Kính gửi quý bệnh nhân, Bệnh viện Nhân dân 115 xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của quý vị vào chất lượng chuyên môn và dịch vụ y tế của bệnh viện trong thời gian vừa qua. Dưới đây là bảng giá thu viện phí của Bệnh viện Nhân dân 115, áp dụng từ ngày 20/8/2019 cho đối tượng