Phương pháp xét nghiệm nhanh HIV hoạt động thế nào?

Xét nghiệm HIV nhanh cho kết quả ngay trong 20 phút. Đa số các xét nghiệm kháng thể HIV bằng cách lấy máu từ ngón tay rồi nhỏ máu đó vào que thử. Những xét nghiệm này chỉ chính xác trong 3 tháng sau khi nhiễm virus. Nếu bạn nhận kết quả dương tính, bác sĩ sẽ xét nghiệm thêm

Bàn giải pháp cấp bách ứng phó với ô nhiễm không khí

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, mặc dù các cấp quản lý đã triển khai thực hiện một số biện pháp để cải thiện tình hình, nhưng diễn biến ô nhiễm không khí trên toàn quốc vẫn có chiều hướng gia tăng cả về không gian và thời gian gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường và sức khỏe