BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (05/6) VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THế GIỚI (08/6) NĂM 2023

          Ngày Môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution), trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution).

        Ngày Đại dương thế giới ngày 08 tháng 6  năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới được Liên hợp quốc phát động “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are Changing).

        Để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023. Vào chiều ngày 02/6/2023, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới với chủ đề “Đánh bại ô nhiễm nhựa, Nói không với túi nion và đồ nhựa dùng một lần; tích cực thực hiện hiệu quả xây dựng cơ sở y tế “Xanh-Sạch-Đẹp” đảm bảo không khí trong lành cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; quản lý chất thải y tế và giảm thiểu chất thải nhựa theo các quy định hiện hành.

         Các hoạt động thiết thực Bệnh viện sẽ triển khai như: treo băng rôn về các chủ đề: “Ngay bây giờ: Nói không với túi nilon và đồ nhựa dùng một lần chính là việc làm cứu Trái Đất” tại các vị trí công cộng đông người qua lại; khuyến khích nhân viên y tế, nhân viên dịch vụ, người bệnh, người nhà người bệnh thay đổi thói quen sinh hoạt theo hướng sống xanh, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; thực hiện tổng vệ sinh ngoại cảnh hàng tuần, thường xuyên chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, bổ sung thêm cây xanh ở những vị trí còn trống tạo không khí mát mẻ trong toàn khuôn viên Bệnh viện; nạo vét khơi thông cống rãnh xung quanh Bệnh viện; triển khai hiệu quả phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn.

         Tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo; các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; của tài nguyên, môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; tham gia hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01-8/6), Ngày đại dương thế giới năm 2023 do Bộ tài nguyên và Môi trường phát động.

         Việc tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo năm 2023 tại Bệnh viện với các hoạt động thiết thực theo hướng tiết kiệm, hiệu quả; huy động sự tham gia của cả cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả truyền thông, tạo tính lan tỏa nhanh trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho toàn xã hội.

Chủ đề hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Ngày đại dương thế giới năm 2023

BS CKII Nguyễn Trọng Thiện – Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại buổi Lễ phát động