Thư mời quan tâm chào giá gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng

    Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.

   file đính kèm: THƯ MỜI CHÀO GIÁ THUỐC TÂN DƯỢC