Thư mời quan tâm chào giá mua hoá chất, vật tư tiêu hao cho thiết bị mới

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch mua hóa chất, vật tư tiêu hao cho 05 thiết bị mới…

File đính kèm TM ChaoGia