Thư mời quan tâm kết nối và bảo trì hệ thống LIS

      Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch kết nối và bảo trì hệ thống xét nghiệm LIS. Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm, Bệnh viện kính mời quý công ty cung cấp dịch vụ nêu trên có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia gửi báo giá cung cấp. Danh mục báo giá:  Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

      Báo giá gửi về:  Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng – Phường Thạch Thang – Q. Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

      Điện thoại: 02363.821480.

      Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 05/03/2023. 

      Trân trọng!

File đính kèm :ThuMoiQuanTam LIS