Thư mời chào giá sửa chữa tài sản công năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng

         Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện gói thầu: Sửa chữa tài sản công năm 2023 của Bệnh viện C Đà Nẵng, gồm các hạng mục sau:

– Hạng mục 1: Sửa chữa thay cửa sổ và khung Inox bảo vệ hệ cửa sổ mặt ngoài của Khu nhà 5 tầng Khối kỹ thuật Nghiệp vụ, với tổng mức kinh phí đầu tư (dự kiến): 4.250.000.000 đồng.

– Hạng mục 2: Sửa chữa công việc sơn vôi mặt trong của toàn bộ Khu nhà 11 tầng khoa Nội đa chức năng, với tổng mức kinh phí đầu tư (dự kiến) 3.750.000.000 đồng.

          Bệnh viện C Đà Nẵng, kính mời các Nhà thầu tư vấn quan tâm gói thầu liên hệ phòng Phòng Hành chính quản trị để khảo sát thực tế hạng mục sửa chữa và lập bảng chào giá về Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Thẩm tra thiết kế thi công và dự toán.

         Hồ sơ chào giá của Nhà thầu bao gồm:

  1. Bảng chào giá.
  2. Giấy phép có liên quan đến lĩnh vực tư vấn.

          Hồ sơ gửi về: Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363821480.

         Thời gian nhận hồ sơ của nhà thầu đến hết ngày 03/3/2023.

Trân trọng!

File đính kèm Bao Gia sưa chưa lớn