Thư mời chào giá: Bảo Hiểm cháy nổ, Bảo Hiểm ô tô và thu mua chất thải tái chế năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Bảo hiểm cháy nổ

Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

          Bệnh viện C Đà Nẵng đang có nhu cầu mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Bệnh viện bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Kính mời các đơn vị quan tâm có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá phí tham gia Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (chi tiết danh mục tài sản yêu cầu bảo hiểm theo phụ lục đính kèm) gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng.

– Hồ sơ chào giá bao gồm:

            + Bảng báo giá phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), mức khấu trừ, tỷ lệ phí bảo hiểm, các điều khoản bổ sung, hiệu lực báo giá trong vòng 60 ngày, thời hạn bảo hiểm là 12 tháng.

          + Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng.

– Địa chỉ nhận: Phòng Văn thư, Bệnh viện C Đà Nẵng – Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          – Số điện thoại liên hệ: 02363.821.480 (vào giờ hành chính).

          – Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 09/02/2023.

Trân trọng!

                                                                           GIÁM ĐỐC

File đính kèm: Thu moi chao gia BHCN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

     THƯ MỜI CHÀO GIÁ

      Bảo hiểm cho các xe ô tô 

   Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

          Bệnh viện C Đà Nẵng đang có nhu cầu mua Bảo hiểm cho các xe ô tô thuộc Bệnh viện bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Kính mời các đơn vị quan tâm có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá phí Bảo hiểm xe ô tô (chi tiết danh mục xe ô tô yêu cầu bảo hiểm theo phụ lục đính kèm) và gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Hồ sơ chào giá bao gồm:

            + Bảng báo giá phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), mức khấu trừ, tỷ lệ phí bảo hiểm, các điều khoản bổ sung, hiệu lực báo giá trong vòng 90 ngày, thời hạn bảo hiểm là 12 tháng.

          + Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng.

Báo giá gửi về: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 09/02/2023.

Trân trọng!

                                                                                                                                GIÁM ĐỐC

File đính kèm: Thu moi chào gia BH o to

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

                                                                         Thu mua chất thải tái chế

                   Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thực hiện việc bán chất thải tái chế năm 2023.

Bệnh viện kính mời các nhà quan tâm chào giá thu mua chất thải tái chế năm 2023. Đề nghị các đơn vị quan tâm chào giá đã bao gồm thuế, phí và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ đúng theo quy định.

          Hồ sơ chào giá bao gồm:

          + Bảng chào giá (danh mục theo phụ lục đính kèm)

          + Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh có công chứng.

Báo giá gửi về: Phòng Văn Thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 09/02/2023.

                                                                            GIÁM ĐỐC

File đính kèm: TM rac tai che