THƯ MỜI BÁO GIÁ NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc báo giá tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Căn cứ quyết định số 3424/QĐ-BYT ngày 20/12/2022 của Bộ Y tế phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội năm 2022-2023 có tổng giá trị 120 tỷ đồng.

Căn cứ cuộc họp giao ban các phòng chức năng Bệnh viện C Đà Nẵng ngày 22/12/2022.

Bệnh Viện C Đà Nẵng kính mời các đơn vị có chức năng Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi quan tâm đến dự án trên gửi báo giá của Đơn vị về Bệnh viện C Đà Nẵng.

Báo giá xin gửi về địa chỉ:

Văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng.

Địa chỉ: số 122 đường Hải Phòng Thành phố Đà Nẵng.

Điện Thoại : 02363.821480

NỘI DUNG: BÁO GIÁ TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

Thời hạn nhận báo giá : hết ngày 15/01/2023

Trận trọng!

Link tải file: tmbg vattu