THƯ MỜI BÁO GIÁ NGÀY 23 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc báo giá dự toán xin cấp Giấy phép môi trường về Bệnh viện C Đà Nẵng.

THƯ MỜI BÁO GIÁ

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

            Bệnh viện đang chuẩn bị triển khai lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường của Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Căn cứ cuộc họp giao ban các phòng chức năng Bệnh viện C Đà Nẵng ngày 22 tháng 12 năm 2022.

Bệnh viện kính mời các đơn vị có chức năng làm dự toán xin cấp Giấy phép môi trường về Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Báo giá xin gửi về địa chỉ: Phòng Văn thư Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363821480

          Thời gian nhận Báo giá: hết ngày 29/12/2022.

          Trân trọng!

Link tải file: Thu mới