Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua hàng hoá bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ viên chức và người lao động năm 2022-2023

        Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua hàng hoá bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho Cán bộ viên chức và người lao động năm 2022-2023 bằng nguồn Ngân sách nhà nước, nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng.

       Quyết định 1893/ QĐ-BVC ngày 16/12/2022 : QD So 1893 QD-BVC ThauMuaSamHH DocHai 2022-2023