THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 1813/TM-BVC NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2022 về việc mua bột bắp đợt 3 để phục vụ công việc xử lý nước thải

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

   Kính gửi: Quý đơn vị quan tâm

          Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu mua bột bắp đợt 3 để phục vụ công việc xử lý nước thải.

Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, bệnh viện kính mời các quý đơn vị quan tâm chào giá theo nhu cầu nói trên (theo danh mục đính kèm).

          Đề nghị các quý đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện theo quy định.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 02/12/2022 đến 14g00 ngày 07/12/2022.

          Trân trọng!

Link tải file: Thư mời 1813-TM-BVC