THƯ MỜI BÁO GIÁ số 1539/TM-BVC ngày 20 tháng 10 năm 2020 về việc kế hoạch thẩm định giá gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2023-2024

         THƯ MỜI BÁO GIÁ

“V/v Cung cấp dịch vụ Thẩm định giá”

  Kính gửi: Quý Công ty/Đơn vị

 

              Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thẩm định giá gói thầu cung cấp dịch vụ bảo vệ cơ quan năm 2023-2024 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu sự nghiệp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng (Chi tiết theo Phụ lục danh mục đính kèm).

          Bệnh viện kính mời các quý Công ty/Đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật tham gia gửi Báo giá cung cấp dịch vụ thẩm định và hồ sơ năng lực để bệnh viện có cơ sở lựa chọn đơn vị thẩm định giá cho gói thầu trên.

          Bảng báo giá dịch vụ và hồ sơ năng lực xin gửi về:

          Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

          Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

          Điện thoại: 0236.3821480

          Thời gian nhận báo giá và hồ sơ năng lực: trước 16h00 ngày 25/10/2022

          Trân trọng!

 

Link tải file

THU MOI BAO GIA SO 1539-TM.BVC

PHU LUC DINH KEM