QUYẾT ĐỊNH số 1471/QĐ-BVC ngày 04 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH số 1471/QĐ-BVC ngày 04 tháng 10 năm 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện thang máy 3 tầng khu nhà số 4 bằng nguồn thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của Bệnh viện C Đà Nẵng

Link tải file: QĐ số 1471.QĐ.BVC ngày 04.10.2022