Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch mua sắm test nhanh định tính kháng nguyên COVID-19 lần 3 năm 2021

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch mua sắm test nhanh định tính kháng nguyên COVID-19 lần 3 năm 2021 để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh do virut SARS-CoV-2 gây ra.

Số lượng dự kiến : 20.000 test.

Bệnh viện thông báo cho các công ty, đơn vị, có đầy đủ năng lực và pháp lý báo giá (Theo thông tư 14/2020/TT-BYT) và gửi chi tiết kỹ thuật của sản phẩm  về bệnh viện đến hết ngày 31/12/2021.

Địa chỉ nhận báo giá và kỹ thuật :

Phòng Vật tư thiết bị y tế Bệnh viện C Đà Nẵng

Số 122 đường Hải phòng thành phố Đà Nẵng.

ĐT: 02363.821480-288     hoặc : 0983453565

Các đơn vị có thể gửi bản Scan trước theo địa chỉ mail : bsdunghh@gmail.com