THÔNG BÁO: Về việc đính chính thông tin đã đăng tải

            BỘ Y TẾ                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc đính chính thông tin đã đăng tải

 

Như tin đã đưa lúc 18h tại bản tin tối ngày 25/7/2020 trên kênh truyền hình VTV8 , do sơ suất chúng tôi đã thông báo với nội dung: “Đề nghị các đối tượng: người bệnh, người nuôi bệnh và tất cả những người đã đến Bệnh viện C Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 10/7/2020 đến ngày 24/7/2020 liên lạc với y tế địa phương để được hướng dẫn về các biện pháp theo dõi, cách ly đúng quy định”. Chúng tôi xin được đính chính như sau:

Các đối tượng: người bệnh, người nuôi bệnh và tất cả những người đã đến Bệnh viện C Đà Nẵng trong thời gian từ 7h30p ngày 20/7/2020 đến 0giờ00 ngày 24/7/2020 xin vui lòng liên lạc với y tế địa phương để được hướng dẫn về các biện pháp theo dõi, cách ly đúng quy định.

          Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố này và rất mong nhận được sự thông cảm.

          Trân trọng!

 

                                                                                                                       GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                                                                                                                                       (Đã ký)