Thông tin về Covid-19

THÔNG TIN CẬP NHẬT VỀ COVID-19

Trích dẫn các nguồn trên internet

– Chuẩn bị nhanh tất cả các kịch bản ứng phó làn sóng thứ 2: Link tham khảo

– Thông tin Bộ Y Tế links 

– Chốt chặn cuối cùng ngăn virus corona xâm nhập vào cơ thể  links tham khảo

– Cách ly y tế tại nhà ra sap để đề phòng Covid-19  links tham khảo

– Sức khỏe và đời sống : links