Hội nghị thi đua yêu nước ngành Y Tế

Ngày 17/09/2015 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình

– Ngành Y tế đã tổ chức “Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VI năm 2015” với chủ đề “Đổi mới – Năng động – Sáng tạo – Hiệu quả – vì sức khỏe nhân dân”.

– Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các Ban ngành TW, lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo các đơn vị và các cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc.

– Đ/c Vũ Đức Đam – UV BCH TW Đảng – Phó Thủ tướng CP thay mặt Đảng, Nhà nước – phát biểu chỉ đạo Đại hội.

– Đ/c Nguyễn Thị Kim Tiến – UV BCH TW Đảng – Bí thư Ban Cán sự – Bộ trưởng Bộ Y tế phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020.

Đại hội đã tổng kết kết quả các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế trong 5 năm qua trên tất cả các mặt công tác và kết quả thực hiện công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua. Đồng thời tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc. Bệnh viện C Đà Nẵng đã có 01 cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương tại đại hội.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

BSCKII Hoàng Thị Tuyết Mai