THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc mua trang thiết bị PCCC năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc mua trang thiết bị PCCC năm 2024.

Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, bệnh viện kính mời các quý đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (theo danh mục đính kèm).

          Đề nghị các quý đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện theo quy định.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

            Thời gian nhận báo giá: đến 14g00 ngày 25/04//2024

Link tải file: TRANG BI PCCC 2024