THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc trang bị kệ sắt

                    BỘ Y TẾ                                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

         Kính gửi: Các đơn vị quan tâm

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị kệ sắt. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo phụ lục đính kèm.

         Đề nghị các đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

         Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

         Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

         Điện thoại: 02363.821.480.

         Thời gian nhận báo giá đến 16h00 ngày 17/04/2024. 

Link tải file: THU MOI KE SAT

PHỤ LỤC DANH MỤC

STT

Danh mục

Đvt Số lượng Ghi chú
1 Kệ sắt 6 tầng (D 3000 x R 500 x C 2500) Bộ 06