THƯ MỜI QUAN TÂM Về việc gửi Hồ sơ năng lực tham dự Gói thầu TV03.2023: Thẩm định giá thiết bị (59 danh mục trang thiết bị)

THƯ MỜI QUAN TÂM

Về việc gửi Hồ sơ năng lực tham dự Gói thầu TV03.2023: Thẩm định giá thiết bị (59 danh mục trang thiết bị)

Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

 Căn cứ Quyết định số 3834/QĐ-BYT ngày 11/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn của Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

 Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-BYT ngày 20/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “TV03.2023: Thẩm định giá thiết bị” của Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; (với giá kế hoạch gói thầu TV03.2023 là: 192.000.000đồng).

 Bệnh viện C Đà Nẵng Kính mời các đơn vị quan tâm có đủ năng lực gửi Hồ sơ năng lực tham dự gói thầu TV03.2023: Thẩm định giá thiết bị (59 danh mục trang thiết bị, với tổng giá trị là 118.970.192.891đồng) của Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; gồm các nội dung sau:

  1. Giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.
  2. Nhân sự: có đầy đủ cán bộ đủ điều kiện thực hiện gói thầu thẩm định giá thiết bị.
  3. Các hợp đồng tương tự đã thực hiện thẩm định giá Trang thiết bị (Sao y công ty hoặc công chứng Nhà nước).
  4. Báo cáo tài chính năm gần nhất ( Sao y công ty hoặc công chứng Nhà nước).

Hồ sơ gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ          : Số 122 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại     : 02363.821.480

Thời gian nhận Hồ sơ đến 16 giờ 30 phút ngày 25/3/2024. 

Trân trọng!

Link đính kèm file: Thu moi so 323 ngay 21-3-24