Thư mời chào giá sửa chữa và thay thế linh kiện hệ thống máy DSA

 

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa và thay thế linh kiện Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền một bình diện Model: Artis zee, hãng sản xuất: Siemens AG nội dung như file đính kèm:

File đính kèm: Yêu cầu báo giá sửa chữa DSA