Thư mời chào giá Vật tư y tế, hóa chất năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua cấp bách một số vật tư y tế, hóa chất năm 2024 nội dung như file đính kèm.

File đính kèm:  YCBG Cấp bách

Phụ lục kèm theo: Phu-Luc-2 mẫu báo giá